Mäklarinfo

Här hittar du alla dokument som behövs vid en lägenhetsförsäljning.

Värme / VA samt TV, telefon och bredband inkluderas.
Fastigheten är ansluten till Stokabs fibernät. TV via bredband. Bredband 1000 Mbit/s och TV med 8 kanaler tecknas gemensamt i föreningen via vår leverantör “Bahnhof”.

Ja. 2013-2014 har alla avlopsstammar bytts.

Cecilia Dånmark

MBF, Mälardalens BostadsrättsFörvaltning

Källgatan 14, 722 11 Västerås

Telefon: 021-40 33 09, 072-455 50 65

E-post: cecilia.danmark@mbf.se

www.mbf.se

Höjning om 4% beslutades från och med 2024-01-01.

Årsredovisningar

Stadgar

Fastighetsregisterutdrag