Felanmälan

Allmän information gällande felanmälningar

Fastighetsskötare är BK Fastighetsservice AB som gör veckovisa ronder i fastigheten och nås via 08-556 96 630.

Tänk på att ni kan bli betalningsskyldig för saker som ni på eget initiativ beställer utan styrelsens godkännande. I första hand vänder ni er till föreningens kontaktpersoner via styrelsen@pokalen5.se. 

En grundregel är att alla arbeten som berör den egna lägenheten bekostas av medlemmen. 

Vid fel i fastigheten

Den här fastigheten sköts av AB BK Fastighetsservice.

Felanmälan sker på telefon 08-556 966 30 eller på e-mail under kontorstid.

Vid allvarliga fel i fastigheten efter kontorstid ring Jouren på 08-7148210

 

Kontorstider
Måndag – Fredag 07:00 – 16:00
Lunchstängt mellan 11:30-12:30

E-Post: brevladan@bkfs.se


Vid fel på hissen

Vår hisskötare är 

Hissen Mek. Verkstad AB

 

Felanmälan 618 48 48

Kontor 618 12 00

För er säkerhet har vi installerat en nödtelefon i hissen. 

Så här gör du om en nödsituation uppstår:
1. Håll nödsignalen intryckt i minst 15 sekunder.
2. Nödtelefonen ringer då automatiskt upp larmcentral.
3. Avvakta svar från larmcentral.
4. Därefter kan du tala direkt med larmpersonal.