Sopor, bioavfall & återvinning

HUSHÅLLSAVFALL Förslutna plastpåsar med hushållssopor kastas i sopnedkastet som finns vid trappan i entrén.

Observera att kartonger, förpackningar, grovsopor och andra skrymmande föremål inte får slängas här.

 

KOMPOST
Kompostpåsar med biologiskt hushållsavfall slängs i sopnedkastet uppmärkt med kompost.

Bruna kompostpåsar finns att hämta i källaren.

Hushållsavfall får inte ställas bredvid kärlet om detta skulle vara fullt. Ni ansvarar själva för bortforsling av övrigt avfall.

 

ÅTERVINNINGSSTATIONER

Glas, wellpapp, kartonger, plåtburkar, plast och batterier kan lämnas vid återvinningsstationer som finns på Vikingagatan, vid Solvändan.

Övriga skrymmande sopor som inte hör hemma i någon av dessa kategorier forslas på egen bekostnad bort av respektive medlem.

Om föreningen tvingas forsla bort grovavfall som står i trapphus, källare eller andra allmänna utrymmen eller på föreningens mark drabbar detta föreningens ekonomi och samtliga boende.

Det kan även bli tal om att debitera enskild medlem om det avfallet kan härledas till viss medlem.