Allmänna trivselregler för boenden

ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER FÖR ALLAS TRIVSEL

● Se alltid till att porten är stängd och låst

● Plocka gärna upp papper och annat skräp, även om det inte är ni som slängt det.

● Respektera dina grannar och meddela i god tid om ni skall ha fest, renovera eller liknande. Lämpligtvis sker det genom att sätta upp anslag i entrén. Efter kl 22.00 och fram till 07.00 skall det vara tyst i huset.

● Lämna aldrig hushållsavfall eller grovsopor i allmänna utrymmen som källare eller trapphus eller utanför fastigheten då det kan medföra brandrisk och sanitära olägenheter. Om det ligger avfall på andra ställen än i kärlen i soprummet kan styrelsen komma att frakta bort avfallet och debiterar den som ställt skräpet där.

● Cyklar och andra fordon får inte ställas framför porten så att de blockerar ingången eller vägen och ej heller i trapphuset.

● Rasta inte hundar eller andra djur utanför fastigheten och inte heller på gården.

● Kasta inte fimpar på marken runt fastigheten och inte heller på gården.

GEMENSAMT ANSVAR

Vi som bor i föreningen har ett gemensamt ansvar för att hålla rent och snyggt i och runt fastigheten och på gården.